לקוח: להקת המחול הקיבוצי

תיאור עבודה: עבודות פרינט